International Student Admission

Malaixia là một đất nước có văn hóa phong phú đa dạng, thể hiện trên nhiều mặt do sự đa dạng chủng tộc và văn hóa cùng chung sống và giao lưu hài hòa với nhau. Malaixia theo chế độ quân chủ lập hiến liên bang ở Đông Nam Á. Malaixia gồm 13 tiểu bang và 3 lãnh thổ liên bang, với tổng diện tích đất 329.847km2 (127.350 dặm vuông), bị Biển Đông (Trung Nam Hải) chia thành hai khu vực có diện tích tương đương nhau là Malaixia Bán đảo và Malaixia Borneo. Đất nước có biên giới trên đất liền với Thái Lan, Inđônêxia và Brunei, và biên giới trên biển với Singapore, Việt Nam và Philippines.  Thủ đô Kuala Lumpur là một nơi sinh sống hợp túi tiền đối với sinh viên.