International Student Admission

Đại học HELP là một khuôn viên sôi động với 54 câu lạc bộ và hiệp hội giúp sinh viên nâng cao sự tự tin, tự trọng, học hỏi những kỹ năng mới và phát triển phẩm chất lãnh đạo. Các câu lạc bộ và hiệp hội như Hội đồng Sinh viên Khoa Tâm lý học và Môi trường Phát triển và Lãnh đạo HMC giúp sinh viên phát triển các kỹ năng phân tích và phẩm chất lãnh đạo. Các câu lạc bộ khác như câu lạc bộ cầu lông và Đấu kiếm giúp sinh viên rèn luyện thể chất còn Câu lạc bộ Khiêu vũ và Hội Sinh viên Quốc tế đáp ứng những người quan tâm tới văn hóa và nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài ra, các cơ quan văn hóa và các câu lạc bộ theo sở thích riêng cũng tổ chức các hoạt động phối hợp với HELP, giúp đời sống trong trường thêm đa dạng, phong phú.

Vào trang web để xem thêm các hoạt động ngoại khóa mà sinh viên có thể tham gia trong trường.